A w pośredniaku byłaś? A byłaś! Poznacie największego gbura świata zza drewnianego biurka.